فانکشن ژنراتورهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.